Matsushita N, et al. Biol Pharm Bull, 42(4), 543-546, 2019

一覧に戻る