Mizuki Sekiya, Kazuya Ikeda, Ayaka Yonai, Taichi, Ishikawa, Yu Shimoyama, Yoshitoyo Kodama, Minoru Sasaki, Mayumi Nakanishi-Matsui, J. Appl. Microbiol. 134: lxad073 (2023)

一覧に戻る